Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, na którym zostaną ustalone termin spotkań
oraz zapewniamy pomoc przy żmudnym procesie nowej rejestracji kandydata na kursanta.

Procedura zapisania się na kurs jest następująca:
1. Zdjęcia do prawa jazdy (format 3,5 x 4,5 cm) -takie jak do dowodu osobistego
2. Zaświadczenie lekarskie od LEKARZA UPRAWNIONEGO DO BADAŃ KIEROWCÓW
3. Ze zdjęciem i orzeczeniem lekarskim należy udać się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu, odpowiedniego dla swojego miejsca zameldowania (Urząd Miejski w
Białymstoku, ul. Branickiego 3/5), gdzie zostanie wydany indywidualny numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).Z
Kreator strony - przetestuj